Juni 2017- Kijksluiter, de bijsluiter die iedereen begrijpt, is nu ook in het Engels beschikbaar.

Kijksluiter is een bibliotheek met ruim 1.200 korte animatievideo’s, die de belangrijkste informatie uit de officiële bijsluiter van een geneesmiddel in laagdrempelige spreektaal uitlegt aan de gebruiker.

Begin juni werd de eerste Turkse Kijksluiter ontsloten in ‘De beste apotheek van Nederland’, Apotheek Van der Laan in Rotterdam. In navolging op het Turks is Kijksluiter nu ook in het Engels beschikbaar. Ook kunnen de Kijksluiters binnenkort in het Arabisch bekeken worden.

90% van de bevolking raadpleegt bijsluiter
Goede geneesmiddelenvoorlichting is een belangrijke voorwaarde voor goed geneesmiddelengebruik. De bijsluiter is hiervoor het gestandaardiseerde en inhoudelijk geborgde medium. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat 90% van de bevolking de bijsluiter raadpleegt en deze als meest betrouwbare bron wordt beschouwd. Echter, de compleetheid van de bijsluiter gaat vaak ten koste van de begrijpelijkheid, en daarmee de bruikbaarheid voor de consument. Bovendien is 30% van de Nederlanders beperkt gezondheidsvaardig en voor hen is medische informatie in geschreven tekst vaak te ingewikkeld.

Kijksluiter probeert de bijsluiter voor iedereen laagdrempelig en begrijpelijk te maken. Voor 95% van de geneesmiddelen die voor het eerst worden voorgeschreven in de eerstelijn is een Kijksluiter beschikbaar. En nu dus ook in het Turks en Engels!

De komende maanden
De komende maanden zullen we verder werken aan de ambitie om Kijksluiter voor iedereen geschikt te maken door:

  • Kijksluiter binnenkort ook in het Arabisch aan te bieden.
  • Kijksluiter in een eenvoudig te bedienen mobiele app beschikbaar te maken.
  • Door beelden of iconen toe te voegen, om de begrijpelijkheid voor
    laaggeletterden verder te vergroten.

Kijksluiter is beschikbaar in ruim 100 Service Apotheken en verschillende kleinere apotheekgroepen of zelfstandige apotheken. Zorganimaties heeft als doel om Kijksluiter via zoveel mogelijk wegen te ontsluiten, zodat op termijn vrijwel iedere Nederlander van Kijksluiter kan profiteren.